Wednesday, 28 September 2011

KATA BANTU

KATA BANTU

Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan perbuatan atau kata kerja. Dalam binaan ayat, kata bantu ini hadir sebelum kata kerja.

Dalam bahasa Melayu baku, kata bantu dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti yang berikut:
                a)   Kata bantu aspek
                b)   Kata bantu ragam

a)   Kata Bantu Aspek
               
Kata bantu aspek ialah kata bantu yang menerangkan perbuatan atau kata kerja dari segi masa sama ada belum dilakukan, sedang dilakukan, atau sudah dilakukan.

Perhatikan contoh di bawah ini.

 Perhatikan contoh di bawah ini.Kata Bantu Aspek

Sudah dilakukan

Sedang dilakukan
Belum dilakukan
              pernah
               telah
              sudah

            masih
          sedang
           akan
          belumAyat contoh:

1.   “Saya pernah ditahan oleh polis kerana memandu kereta melebihi had laju,” kata Albert.
2.   Abang Zaini telah berangkat ke London pada minggu lalu.
3.   Kasmah sudah menyiapkan hidangan tengah hari untuk kami sekeluarga.
4.   Pak Man masih tetap dengan keputusannya untuk tidak menjual tanah pusaka itu.
5.   Fuad sedang membanting padi di belakang rumahnya.
6.   “Saya akan menjelaskan perkara ini kepada kamu apabila sampai masanya nanti.
7.   Cikgu Hashim belum membalas kad ucapan Hari Raya yang saya kirimkan kepadanya itu.

·         Dalam penulisan kata bantu aspek tertentu boleh hadir bersama-sama.

 

Contoh:


 belum pernah                       sudah pernah
 masih belum                         telah pernah
                  masih sedangAyat contoh:

1.   Ibunya belum pernah menjejakkan kaki ke ibu kota Kuala Lumpur.
2.   Adik masih belum bangun daripada tidur sewaktu ibu keluar pada pagi tadi.
3.   Abang masih sedang membaca buku di bilik bacaan.
4.   Kamil sudah pernah menjuarai pertandingan pidato peringkat kebangsaan.
5.   Adila telah pernah ditawarkan berlakon drama oleh pihak TV3.

b)   Kata Bantu Ragam

Kata bantu ragam ialah kata bantu yang menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan iaitu sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan atau berkeupayan melakukan sesuatu perbuatan.
Perhatikan contoh di bawah ini.Kata Bantu Ragam

               hendak
               mahu

                         harus
                         mesti
                        boleh
                        dapat


Ayat contoh

1.   Abang dan rakan-rakan hendak ke Putrajaya pada cuti persekolahan yang akan datang.
2.   Sebagai rakyat yang baik kita mesti taat kepada raja dan negara.
3.   Kata Cikgu Maya kepada Aida, “Kamu boleh menyertai lawatan ini dengan syarat, kamu mendapat
      kebenaran daripada ibu bapa kamu.”
4.   Harun dapat menyiapkan tugasan itu dalam masa yang singkat sahaja.

·         Dalam penulisan, kata bantu ragam boleh hadir bersama-sama dengan kata bantu aspek sama ada secara mendahuluinya atau mengikutinya.
       Perhatikan contoh di bawah ini.

Kata Bantu Aspek
+
Kata Bantu Ragam
Kata Bantu Ragam
+
Kata Bantu Aspek
akan dapat
belum boleh
belum hendak
sedang hendak
harus sudah
harus telah
mesti akan
mesti sudah
mesti telah

Ayat contoh

1.   Adik belum boleh pergi ke bandar bersendirian kerana dia masih kecil.
2.  Razak harus telah menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh Cikgu Zainab.
3.  Ayah sedang hendak ke pejabat ketika ibu menyampaikan berita tentang kematian nenek 
     kepadanya.
4.  Kata Meor, “Saya yakin bahawa Abu mesti akan datang ke mari kerana dia telah berjanji kepada
      saya untuk pergi berburu di hutan dengan saya.”

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan panggunaan kata bentu seperti yang berikut:-
1.       Kesalahan menggunakan kata bantu boleh untuk menggantikan tempat kata bantu dapat dalam
ayat.

              Contoh

                1.a)   Amira tidak boleh menerima kenyataan bahawa dia anak angkat Datuk Kahar. (X)
                   b)   Amira tidak dapat menerima kenyataan bahawa dia anak angkat Datuk Kahar. (√)
               
         2.   Kesalahan menggunakan kata bantu hendak sebagai kata tanya dalam ayat tanya.

               Contoh:

                1.a)   “Hendakkah kamu membantu saya lagi?” tanya Amin kepada Rosli. (X)
                   b)   “Mahukah kamu membantu saya lagi?” tanya Amin kepada Rosli. (√)

Thursday, 22 September 2011

KATA PEMERI

KATA PEMERI

Kata pemeri ialah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam ayat. Kata pemeri ini berfungsi sebagai penegas predikat sesuatu ayat. Oleh itu, kata pemeri ini dikenali sebagai kata penegas juga. Dalam bahasa Melayu baku, kata pemerinya adalah seperti yang berikut:-
                               
   ialah   adalah
 
 Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Pemeri
Penerangan
Ayat Contoh

ialah
Digunakan untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa nama dan frasa sendi
1   Rumah banglo mewah ini ialah  
      rumah Datuk Hamzah.
2   Bungkusan hadiah itu ialah  
     daripada kenalan barunya itu.
adalah
Digunakan untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa nama dan frasa sendi
1   Eda adalah anak emas kepada 
      pasangan Datin Lily dan Dato’ 
      Munir.
2   Tujuan malam amal itu diadakan 
     adalah untuk mengutip derma  
     bagi mengisi tabung bantuan 
     pesakit jantung berlubang.

·         Untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa adjektif, hanya kata pemeri adalah saja yang paling sesuai digunakan.

       Contoh:

                1.   Penerangan yang diberi oleh penceramah pada malam itu adalah jelas sekali.
                2.   Kiraan yang dibuat oleh juruwang itu adalah tepat sekali.

 

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan seperti yang berikut:-
       1.   Kesalahan menggunakan kata pemeri ialah untuk menegaskan kesungguhan pada makna
             frasa adjektif dalam ayat.

       Contoh:

1. a)   Kebanyakan huruf pada helaian buku itu ialah kabur. (X)
    b)   Kebanyakan huruf pada helaian buku itu adalah kabur. (√)

 

       2.   Kesalahan menggunakan kata pemeri adalah untuk menegaskan kesungguhan pada  
             makna frasa kerja dalam ayat.

       Contoh:

1. a)   Adalah diumumkan bahawa pemenang bagi pertandingan pidato pada tahun ini ialah
          Saudara Shahrir Arman. (X)
    b)   Dengan ini diumumkan bahawa pemenang bagi pertandingan pidato pada tahun ini
           ialah Saudara Shahrir Arman. (√)


Tuesday, 20 September 2011

BAHAGIAN C - NILAI MURNI / PENGAJARAN

BM UPSR Kertas 2 - Bahagian C ( Nilai Murni @ Pengajaran )

Tafsiran Nilai Murni:

BAIK HATI
- Belas kasihan (Bersimpati terhadap kesesusahan orang lain)
- Bertimbang rasa (Mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila
membuat sesuatu tindakan)
- Murah hati (Memberi bantuan secara ikhlas kepada mereka yang
memerlukannya)
- Saling memahami (Sanggup memberi dan menerima pandangan serta
memahami perasaan dan keperluan masing-masing)
- Saling bermaafan (Sanggup meminta maaf dan memberi kemaafan)

BERDIKARI
- Berupaya bertindak sendiri (Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa
mengharapkan orang lain)
- Yakin pada diri sendiri (Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup
mencuba)

HEMAH TINGGI
- Kesopanan (Berbudi bahasa dan beradab dalam pergaulan)
- Mengakui kesalahan sendiri (Sedia mengaku kesilapan diri sendiri serta 
sanggup menerima nasihat)
- Ramah mesra (Sedia bergaul mesra dengan semua orang)

HORMAT-MENGHORMATI
- Ibu bapa (Memuliakan dan mentaati ibu bapa)
- Ahli keluarga, orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin
(menunjukkan rasa hormat kepada kumpulan tersebut dengan memberi
layanan yang baik)
- Institusi kerajaan dan Negara (Menerima dan hormat kepada kerajaan 
serta lambang-lambang kebesaran negeri)
- Kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan (Menghormati 
kepercayaan dan adat resam semua keturunan di Malaysia)
- Patuh kepada undang-undang negara (Mematuhi undang-undang yang telah
ditentukan tanpa mengira di mana seseorang itu berada)
- Patuh kepada ketepatan masa (Menepati waktu dan menggunakan masa
dengan berfaedah)

KASIH SAYANG
- Sayang diri sendiri dan orang lain (Menyayangi diri sendiri dan orang lain)
- Sayang akan alam sekitar (Memelihara dan memulihara kehidupan flora dan
fauna untuk kesejahteraan hidup)

KEADILAN
- Adil (Membuat pertimbangan secara objektif, menyeluruh dan bersesuaian)
- Saksama (Tidak berat sebelah dalam sesuatu tindakan dan keputusan sama
ada dalam memberikan ganjaran atau hukuman)

KEBEBASAN
- Boleh melakukan sesuatu asalkan tidak melanggar batas peraturan dan
undang-undang yang tersurat dan tersirat dalam keluarga, sekolah, komuniti,
masyarakat, negara dan agama

KEBERANIAN
- Berani mencuba (Berani melakukan sesuartu perkara yang baru dan
mencabar untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain dengan mengambil risiko
yang akan dihadapi)
- Berani kerana benar (Berani mempertahankan sesuatu yang diakui
sebenarannya dengan menunjukkan bukti yang nyata)

KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL
- Kebersihan diri (Kebersihan anggota yang perlu dijaga oleh setiap individu
untuk hidup sihat)
- Kebersihan persekitaran (Pemeliharaan alam sekeliling supaya rapi dan
bebas daripada kekotoran dan pencemaran)
- Kebersihan mental (Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu
diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain)

KEJUJURAN
- Amanah (Bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberikan
dan dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain)
- Bercakap benar (Menyatakan perkara yang benar tanpa menokok tambah
atau berselindung)
- Ikhlas (Melakukan sesuatu dengan suci hati tanpa mengharapkan balasan) 
KERAJINAN
- Daya usaha (Berusaha bersungguh-sungguh dengan inisiatif, kreatif dan
inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti.)
- Dedikasi (Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara
yang berfaedah)

KERJASAMA
- Gotong-royong (Melakukan sesuatu tugas secara beramai-ramai dan
sukarela)
- Toleransi (Bertolak ansur serta dapat mengawal diri untuk mengelakkan
berlakunya perselisihan)
- Perpaduan (Bersefahaman dan bekerjasama di peringkat keluarga,
masyarakat, negara dan antarabangsa)

KESEDERHANAAN
- Pertuturan dan perlakuan yang sederhana (Bertutur dan berkelakuan yang
tidak melampaui batas serta menyinggung perasaan atau menimbulkan
kemarahan orang lain)
- Kesederhanaan dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan 
orang lain (Membuat pertimbangan yang sewajarnya supaya Memuaskan diri
sendiri dan orang lain)

KESYUKURAN
- Berterima kasih (Melahirkan perasaan untuk menunjukkan pengiktirafan dan
penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan dan pemberian)

PATRIOTISME
- Semangat cintakan negara (Mempunyai semangat yang tinggi untuk menjaga
keselamatan, nama baik negara)

RASIONAL
- Membuat pertimbangan (Berupaya mengambil kira baik buruknya sesuatu
perkara sebelum membuat keputusan)

SEMANGAT BERMASYARAKAT
- Bermuafakat (Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu
pekerjaan bagi kepentingan bersama)
- Kejiranan (Berbaik-baik, bertolak ansur, tolong-menolong, dan bekerjasama
dengan jiran tetangga)
- Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat (Menyedari masalah
masyarakat dan sedia berusaha menyelesaikannya) Latihan Contoh 1:

Tuliskan beberapa amalan baik yang kamu dapati daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Hamdan bangun lewat pada pagi itu kerana dia menonton televisyen hingga larut malam. Dia tidak sempat bersarapan. Dia terus mencapai basikal untuk pergi ke sekolah tanpa bersalam dengan ibu dan bapanya. Tiba di persimpangan jalan, dia tidak menghiraukan lampu merah lalu terus memecut ke sekolah. Mujurlah tiada kenderaan ketika itu. Sesampainya di hadapan sekolah, murid-murid telah berada di tapak perhimpunan. Dia terus berlari ke tapak perhimpunan tanpa mengunci basikalnya. Sedang semua murid menyanyi lagu “Negaraku” , dia masih lagi berlari untuk masuk ke dalam barisan. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapati bahawa basikalnya telah hilang. Dia telah diberi peluang tumpang oleh rakan untuk pulang ke rumah.

Isi-isi cadangan:

- Bangun lewat – Bangun awal supaya tidak tergesa-gesa ke sekolah.
- Menonton hingga lewat malam – Tidak digalakkan kerana menjejaskan
kesihatan. Tidak cukup tidur.
- Tidak sempat bersarapan - Bersarapan terlebih dahulu mendapatkan tenaga
untuk belajar.
- Tidak bersalaman – Bersalaman dengan kedua-dua ibu bapa untuk mendapat
restu.
- Melanggar lampu isyarat – Mematuhi peraturan jalan raya demi keselamatan.
- Berjalan semasa lagu “Negaraku” – Berdiri tegak untuk menghormati lagu
kebangsaan.
- Memberi pertolongan kepada yang memerlukan.


Jawapan Contoh 1:

     Berdasarkan petikan di atas, kita sepatutnya bangun awal supaya tidak tergesa-gesa untuk ke sekolah seperti yang berlaku kepada Hamdan. Kita tidak sepatutnya menonton hingga lewat malam kerana boleh menjejaskan kesihatan kita. Sebelum kita ke sekolah kita hendaklah bersarapan terlebih dahulu bagi mengalas perut supaya senang belajar. Kita mestilah bersalaman dengan kedua-dua ibu bapa kita bagi mendapatkan restu daripada mereka. Kita hendaklah mematuhi peraturan demi menjaga keselamatan diri kita. Sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah menghormati lagu kebangsaan negara kita dengan berdiri tegak bukannya seperti yang dilakukan oleh Hamdan yang masih berlari. Apabila rakan-rakan kita memerlukan bantuan, kita semestinya menghulurkan bantuan kepada mereka. Kesimpulannya kita hendaklah mengamalkan amalan-amalan yang baik dalam kehidupan harian kita. Latihan Contoh 2:
Tulis beberapa nilai/pengajaran yang kamu boleh dapati daripada puisi di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Buah delima pelbagai rasa,
Dipetik sebelum waktu senja;
Dari kecil hinggalah dewasa,
Ibu bapa membelai penuh manja.

Dalam sungai dipasang bubu,
Masuk seekor anak kelisa;
Sungguh mulia jasamu ibu,
Sepanjang hayat dikenang sentiasa.

Limau kasturi jangan dilupa,
Beli juga sebungkus asam jawa;
Tidakku lupa padamu bapa,
Sanggup berkorban harta dan nyawa.

Kacang dicampur santan kelapa,
Nasi berulam pucuk pegaga;
Terima kasih ibu dan bapa,
Bersyukur kita hidup bahagia.

Isi Cadangan:
- Membelai penuh manja (Kasih sayang)
- Sungguh mulia jasa / dikenang sentiasa (Mengenang jasa)
- Berkorban harta dan nyawa (Bertanggungjawab)
- Terima kasih ibu dan bapa (Berterima kasih)
- Bersyukur kita hidup bahagia (Kesyukuran)
- Pengajaran/kesimpulan daripada teks (Hormat-menghormati)


Jawapan Contoh 2:

      Berdasarkan puisi di atas, terdapat beberapa nilai murni dan pengajaran yang boleh amalkan. Sebagai seorang anak kita hendaklah menyayangi kedua-dua ibu bapa kerana mereka telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Di samping itu, kita hendaklah mengenang jasa mereka . Sememangnya ibu bapa kita ialah orang yang amat bertanggungjawab. Oleh itu, kita hendaklah berterima kasih kepada mereka di samping bersyukur kepada Ilahi kerana mendapat ibu bapa yang baik. Kesimpulannya, untuk membalas jasa kepada kedua-dua ibu bapa, kita hendaklah sentiasa mentaati dan menghormati mereka.Latihan Contoh 3:

Buah delima pelbagai rasa,
Dipetik sebelum waktu senja;
Dari kecil hinggalah dewasa,
Ibu bapa membelai penuh manja.

- Berdasarkan puisi di atas pengajaran atau nilai murni yang boleh kita ambil
ialah ibu bapa membela anaknya dengan penuh kasih sayang

Dalam sungai dipasang bubu,
Masuk seekor anak kelisa;
Sungguh mulia jasamu ibu,
Sepanjang hayat dikenang sentiasa.

- Selain itu, kita hendaklah sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa kerana
mereka telah banyak berjasa kepada kita


Limau kasturi jangan dilupa,
Beli juga sebungkus asam jawa;
Tidakku lupa padamu bapa,
Sanggup berkorban harta dan nyawa.

- Di samping itu juga, ibu bapa juga merupakan orang yang
bertanggungjawab dengan melakukan pelbagai pengorbanan semasa
membesarkan kita.

Kacang dicampur santan kelapa,
Nasi berulam pucuk pegaga;
Terima kasih ibu dan bapa,
Bersyukur kita hidup bahagia.

- Oleh itu, kita hendaklah berterima kasih kepada ibu bapa kita dan
bersyukur kepada Ilahi kerana mempunyai ibu bapa yang baik
- Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa mentaati dan menghormati
kedua-dua ibu bapa kita yang telah banyak berjasa kepada kita

Jawapan Contoh 3:
       Berdasarkan puisi di atas pengajaran atau nilai murni yang boleh kita ambil ialah ibu bapa membela anaknya dengan penuh kasih sayang. Selain itu, kita hendaklah sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa kerana mereka telah banyak berjasa kepada kita. Di samping itu juga, ibu bapa juga merupakan orang yang bertanggungjawab dengan melakukan pelbagai pengorbanan semasa membesarkan kita. Oleh itu, kita hendaklah berterima kasih kepada ibu bapa kita dan bersyukur kepada Ilahi kerana mempunyai ibu bapa yang baik. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa mentaati dan menghormati kedua-dua ibu bapa kita yang telah banyak berjasa kepada kita

KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT

KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT

Dalam bahasa Melayu, kata ganti nama diri singkat asalnya ialah kata ganti nama diri penuh yang telah disingkatkan.
Dalam Bahasa Melayu baku, kata ganti nama diri singkat ada empat seperti yang berikut:-

kau,   ku,   mu,   nya
 
 Perhatikan penerangan di bawah ini.

Kata Ganti Nama Diri Singkat
Penerangan
Ayat Contoh
kau
Kata ganti nama diri singkat kau asalnya daripada kata ganti nama diri penuh engkau yang telah disingkatkan
1   “Amin, pulanglah ke rumah kerana ibu
     rindukankau,” kata Salamah.
2   “Kenapakah kausering menjauhkan diri
     daripadaku, Salleh?” tanya Maimun.

ku
Kata penuh nama diri singkat ku asalnya daripada kata ganti nama diri penuh aku yang telah disingkatkan

1   Aku berharap agar kautidak berkecil hati
     dengan kata-kataku tadi, Osman,” kata  
     Ali.
2   Kata Amran, “Hajat hatiku untuk ke
     Mekah pada tahun ini.”
mu
Kata ganti nama diri singkat mu asalnya daripada kata ganti nama diri penuh kamu yang telah disingkatkan
1   “Keras sekali hatimu, Bidin,” kata
     Salmiah.
2   Kata Malek, “Aku sering teringatkan
    dirimu, Ziana.”

nya
Kata ganti nama diri singkat nya asalnya daripada kata ganti nama diri ketiga dia.
1   Hidungnya berdarah sewaktu terjatuh
     tadi.
2   Tulisannya seperti cakar ayam.


·         Dalam penulisan atau binaan ayat elakkan daripada melakukan kesalahan seperti berikut:-

1.       Kesalahan tidak menulis rapat kata ganti nama diri singkat dengan kata yang
       menyertainya.

              Contoh:

                1. a)   Kata Kamil, “Orang tua ku pernah membawa aku dan adikku datang ke tempat ini.” (X)
                    b)   Kata Kamil, “Orang tuaku pernah membawa aku dan adikku datang ke tempat ini.” (√)
                2. a)   Tanya Mak Kiah, “Mengapakah kau potong rambut engkau itu terlalu pendek, Senah?”.
                         (X)
                    b)   Tanya Mak Kiah, “Mengapakah kaupotong rambut engkau itu terlalu pendek, Senah?”.
                         (√)

         2.   Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri singkat sebagai subjek ayat.

               Contoh:

                1. a)   Kau masih marah padaku, Maya?” tanya Faizol. (X)
                    b)   Engkau masih marah padaku, Maya?” tanya Faizol. (√)
                2. a)   Nya tidak mahu bertolak ansur dengan rakan-rakannya,” kata Hawa. (X)
                    b)   Dia tidak mahu bertolak ansur dengan rakan-rakannya,” kata Hawa. (√)3         Kesalahan menulis kata ganti nama diri singkat untuk Tuhan dengan menggunakan
   huruf kecil pada pangkal katanya.

                 Contoh:

                1. a)   Oh Tuhanku, kesihanilah hamba-mu ini! (X)
                    b)   Oh Tuhanku, kesihanilah hamba-Mu ini! (√)
                2. a)   Tuhan amat adil kepada hamba-nya. (X)
b)       Tuhan amat adil kepada hamba-Nya. (√)

Monday, 19 September 2011

Spongebob juga berkehendakkan bintang dalam apa jua aktiviti yang disertai.Anda bagaimana ?. Pasti anda juga inginkan juga.Oleh itu untuk mendapatkan bintang yang akan bersinar di dalam kelas anda....ajarkanlah anak didik dengan bersungguh-sungguh serta ikhlas.

HUKUM D-M

HUKUM D-M

Hukum D-M bermaksud hukum tentang cara kata-kata disusun/diatur supaya dapat membentuk frasa nama yang lengkap dan sempurna.
‘D’ yang dimaksudkan ialah unsur yang diterangkan/subjek ayat/perkara yang diterangkan.
Manakala ‘M’ pula bermaksud unsur yang menerangkan subjek.
Dalam penulisan, gaya bahasa Melayu baku mengutamakan subjek/perkara. Kemudian diikuti oleh penerangan tentang subjek/perkara berkenaan. Hal ini berbeza dengan gaya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris predikatnya didahulukan. Kemudian diikuti oleh subjeknya.

Perhatikan penerangan di bawah ini.

Frasa Nama (salah)

Frasa Nama (betul)
jeruk betik
mini panggung wayang
Wawasan Wisma
belacan sambal
goreng ikan bilis
kambing susu
Kim Rumah Tumpangan
Malaya Universiti
Negara Zoo
Kuala Lumpur Menara
tarik teh
campur air batu
Wong Bengkel Kereta
api kereta ekspres

betik jeruk
panggung wayang mini
Wisma Wawasan
sambal belacan
ikan bilis goreng
susu kambing
Rumah Tumpangan Kim
Universiti Malaya
Zoo Negara
Menara Kuala Lumpur
teh tarik
air batu campur
Bengkel Kereta Wong
kereta api ekspres

Contoh penggunaan dalam ayat:
1. a)        Mini pasar itu terletak di sebelah Bank Rakyat. (X)
    b)        Pasar mini itu terletak di sebelah Bank Rakyat. (√)

2. a)        Salai pisang itu dijual dengan harga RM2.00 sekampit. (X)
    b)        Pisang salai itu dijual dengan harga RM2.00 sekampit. (√)

3. a)        Lembu kereta itu sarat dengan muatan kayu api. (X)
    b)        Kereta lembu itu sarat dengan muatan kayu api. (√)

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan berkaitan hukum D-M seperti yang berikut:-

       Kesalahan tidak mematuhi hukum DM apabila membentuk frasa nama.
       Contoh:
                1. a)        Ubi tapai itu manis sekali rasanya. (X)
                    b)        Tapai ubi itu manis sekali rasanya. (√)

2. a)        Kurung baju itu dibuat daripada kain sutera Thai. (X)
    b)        Baju kurung itu dibuat daripada kain sutera Thai. (√)

KATA GANTI NAMA DIRI

KATA GANTI NAMA DIRI


Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis seperti yang berikut:
                a)   Kata ganti nama diri pertama
                b)   Kata ganti nama diri kedua
                c)   Kata ganti nama diri ketiga

A  Kata Ganti Nama Diri Pertama
Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bercakap atau merujuk kepada diri sendiri apabila bercakap dengan orang lain.
Kata ganti nama diri pertama terbahagi kepada dua, iaitu:
                i)   Bentuk tunggal
                ii)   Bentuk jamak

Bentuk
Contoh Kata Ganti Nama Diri Pertama
Tunggal
aku, beta, daku, hamba, patik, saya
Jamak
kami, kita

Perhatikan penerangan penggunaan kata ganti nama diri pertama di bawah ini.

Kata Ganti Nama Diri Pertama
Penerangan
Ayat contoh
aku
Untuk menggantikan/merujuk diri sendiri apabila:
a) Bercakap dengan orang/kenalan
    yang sangat rapat serta mesra dan
    sedarjat/setaraf.
b) Apabila berdoa kepada Tuhan.
1. Kata Mahmud kepada rakan
    karibnya, “Petang nanti aku ingin 
    mengajak engkau datang ke
    rumahku.”
2. Ya Allah, aku memohon
    keampunan dan keredhaan-Mu.
beta
Digunakan oleh raja, sultan, dan kerabat diraja apabila bertitah kepada rakyat
1. “Beta tidak menyangka bahawa
     orang kaya tergamak menganiaya
     beta,” titah Sultan Samad.
2. Titah Sultan Ali, “Beta datang ke
    mari membawa hajat yang besar.”
daku
Sebagai objek kepada kata kerja transitif yang ejaannya berakhir dengan huruf ‘n’.
1. Kakak Milah membelikan daku
    seutas rantai emas.
2. Hamidah berkakak dengan daku.
hamba
Untuk merujuk diri orang yang bercakap atau diri sendiri pada zaman dahulu.
1. “Hamba sungguh kecewa dengan
    sikap tuan hamba,” kata Panglima 
    Hitam kepada pesuruh raja itu.
2. Kata Datuk Maharaja Lela,
    Hamba sama sekali tidak 
    menyangka begini akan jadinya.”
kita
Untuk merujuk diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua atau orang yang dilawan bercakap.
1. “Mari kita membantu ibu di
    dapur,” kata Ani kepada kakaknya.
2. “Rumah kita ini perlu dicat
    semula, ayah,” kata Zubir.
kami
Untuk merujuk diri orang yang bercakap serta anggota kumpulannya apabila bercakap dengan orang kedua yang tidak termasuk dalam kumpulan mereka.
1. “Ibu bapa kami jarang ada di
    rumah pada waktu siang,” kata
    Mary dan Rita kepada Nita.
2. “Kereta kami ini berjenama
    Proton,” kata Siti dan Wan kepada
    Suzana.

patik
Digunakan oleh rakyat untuk merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan raja, sultan dan kerabat diraja.
1. “Pertanyaan patik tadi belum
    tuanku jawab,” kata Bendahara 
    Melaka kepada baginda Sultan.
2. “Keluarga patik masih berada di
    Majapahit, tuanku,” sambung
    Daeng Lebar Daun.
saya
Untuk merujuk diri sendiri apabila bercakap dalam suasana rasmi, dengan orang yang baru dikenali, dengan orang yang dihormati, dengan orang yang lebih tua umurnya dan dengan orang lain pada umumnya.
1. “Tangan saya berasa kebas, tuan
    doktor,” kata pesakit itu.
2. “Kamu jangan cuba
    mempermainkan saya,” kata
    Zaiton kepada Maya.

B   Kata Ganti Nama Diri Kedua
Kata ganti nama diri kedua ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang kedua atau orang yang diajak bercakap.
Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada dua bentuk, iaitu:
                i)   Bentuk tunggal
                ii)  Bentuk jamak

Bentuk
Contoh Kata Ganti Nama Diri Kedua
Tunggal
anda, awak, dikau, engkau, tuanku, kamu
Jamak
anda, kalian, kamu

Perhatikan penerangan penggunaan kata ganti nama diri pertama di bawah ini.

Kata Ganti Nama Diri Kedua
Penerangan
Ayat Contoh
anda
(tunggal dan jamak)
Merujuk diri orang yang kedua/orang yang dilawan bercakap apabila tiada berhadapan dengan kita. Contohnya dalam siaran radio, televisyen, dalam urusan surat-menyurat dan apabila bercakap dengan orang yang sebaya dengan kita.
1 Kata juruhebah radio itu, “Anda
   perlu berhati-hati supaya tidak
   terbeli barang tiruan.”
2 Sudahkah anda mendaftar sebagai
   pengundi?
awak
(tunggal)
Merujuk diri orang yang kedua yang rapat hubungannya dengan kita, digunakan oleh orang atasan apabila bercakap dengan orang bawahan dan digunakan oleh suami dan isteri tatkala bercakap.
1 “Awak tinggal di mana, Karim?”
   tanya Sabri.
2 Hutang awak masih tinggal seratus
   ringgit sahaja,” kata Saadiah
   kepada suaminya.
dikau
(tunggal)
Digunakan dalam tulisan sebagai objek kepada kata sendi dan kata kerja transitif yang ejaannya berakhir dengan huruf ‘n’.
1 Kassim benci akan dikau, Manan,”
   kata Bacik.
2 “Keengganan dikau melamarnya,
   membuatkan Yati kecewa, Din,”
   kata Dol.
engkau
(tunggal)
Merujuk diri orang yang kedua atau orang yang dilawan bercakap yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan apabila berdoa.
1 “Kawan-kawan engkau sedang
   menunggu di kantin sana,” kata 
   Rahim kepada rakannya See Yan.
2 Ya Tuhanku, kepada Engkau aku
   memohon kemaafan!
kalian
(jamak)
Merujuk diri orang kedua atau orang yang dilawan bercakap yang bilangannya melebihi seorang/bilangan banyak.
1 “Kalian beredar dahulu,” kata
   Majid kepada rakan-rakannya.
2 Kalau kalian sudah bersedia, mari
   kita bergerak sekarang,” kata Bedul 
   kepada adik-adiknya.
kamu
1. Untuk menggantikan diri orang yang dilawan bercakap yang rapat hubungannya dengan kita.
2. Digunakan oleh orang dewasa apabila bercakap dengan orang yang lebih muda.
1  “Bilakah kamu akan berangkat ke
    Australia, Man?” tanya Mumtaz.
2  “Dengan siapakah kamu akan
   menjalankan perniagaan ini,
   nanti?” tanya Swee King kepada 
   Ah Chye.


C   Kata Ganti Nama Diri Ketiga
Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang dicakapkan atau yang diperkatakan.
Contoh:
                baginda, beliau, dia, ia, dan mereka

Perhatikan penerangan penggunaan kata ganti nama diri ketiga di bawah ini.

Kata Ganti Nama Diri Ketiga
Penerangan
Ayat Contoh
baginda
Untuk menggantikan nama sultan/raja/kerabat diraja yang diperkatakan
1 Baginda sedang beradu di bilik
   peraduan.
2 Putera baginda Sultan yang akan
   menaiki takhta kerajaan itu.
beliau
Untuk menggantikan nama diri orang yang dicakapkan yang dianggap mulia, berjasa dan tidak melakukan perbuatan keji.
1 Beliau berasal dari Kedah.
2 Saudara beliau banyak yang 
  menetap di sini.
dia/ia
Untuk menggantikan nama diri orang yang diceritakan/dicakapkan.
1 Dia anak seorang ahli perniagaan.
2 Dia banyak membantu
   menyelesaikan masalah kami di
   sini.
mereka
Untuk menggantikan nama diri orang ketiga yang dicakapkan yang bilangannya melebihi seorang.
1 Mereka jarang berbual dengan
   kami.
2 Ibu mereka telah lama meninggal
  dunia.

·         Dalam penulisan atau binaan ayat, elakkan daripada melakukan kesalahan penggunaan kata ganti nama diri seperti berikut:
1.       Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri untuk binatang, benda, tempat dan benda 
abstrak dalam binaan ayat.
              Contoh:
                1.a)   Bajunya koyak. Ia perlu dijahit. (X)
b)       Bajunya koyak. Bajunya perlu dijahit. (√)
                2.a)   Anjing itu menyalak. Ia kelaparan. (X)
                   b)   Anjing itu menyalak. Anjing itu kelaparan. (√)
               
2.       Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri beliau untuk menggantikan nama kanak-      
       kanak, penjenayah, penagih dadah atau orang yang dianggap rendah moral atau akhlaknya.
       Contoh:
                1.a)   Penagih dadah itu ditangkap oleh polis ketika beliau sedang dalam keadaan khayal. (X)
b)       Penagih dadah itu ditangkap oleh polis ketika dia sedang dalam keadaan khayal. (√)
                2.a)   Kanak-kanak itu menangis. Beliau kehilangan ibunya. (X)
                   b)   Kanak-kanak itu menangis. Dia kehilangan ibunya. (√)

        3.   Kesalahan menggabungkan kata ganti nama diri ia dan nya menjadi ianya.
              Contoh:
                1.a)   Jika gagal menjelaskan yuran peperiksaan, ianya tidak akan dibenarkan menduduki
         peperiksaan. (X)
                   b)   Jika gagal menjelaskan yuran peperiksaan, ia tidak akan dibenarkan menduduki
         peperiksaan. (√)
                2.a)   Jika melawan, ianya akan dikenakan hukuman yang lebih berat. (X)
                   b)   Jika melawan, ia akan dikenakan hukuman yang lebih berat. (√)

4.       Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri ia sebagai objek kepada kata sendi atau 
kata kerja transitif.
              Contoh
                1.a)   Kami tidak suka berkawan dengan ia. (X)
                   b)   Kami tidak suka berkawan dengan dia/nya. (√)
                2.a)   Sudah lama saya menunggu ia datang. (X)
                   b)   Sudah lama saya menunggunya/dia datang. (X)

        5.   Kesalahan tidak dapat membezakan kata ganti nama diri untuk Tuhan dan manusia.
              Contoh:
                1.a)   Tuhan amat menyayangi hambanya. (X)
                   b)   Tuhan amat menyayangi hamba-Nya. (√)
                2.a)   Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini. (X)
                   b)   Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini. (√)

       6.   Kesalahan tidak dapat membezakan penggunaan kata ganti nama diri kami dan kita.
             Contoh:
                1.a)   Kita tinggal tidak jauh dari sini,” kata Abu dan Ali kepada Lim. (X)
                   b)   Kami tinggal tidak jauh dari sini,” kata Abu dan Ali kepada Lim. (√)
                2.a)   Kita anak orang miskin, pak cik,” kata John dan Johnny. (X)
                   b)   “Kami anak orang miskin, pak cik,” kata John dan Johnny. (√)

7.       Kesalahan menggandakan kata ganti nama diri ketiga mereka menjadi mereka-
 mereka.
              Contoh:
                1.a)   Mereka-mereka terdiri daripada pelajar sekolah menengah di daerah ini. (X)
                   b)   Mereka terdiri daripada pelajar sekolah menengah di daerah ini. (√)
                2.a)   Mereka-mereka belajar di kolej swasta. (X)
                   b)   Mereka belajar di kolej swasta. (√)

        8.   Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri ia sebagai penerang kepada kata nama.
              Contoh:
                1.a)   Adik ia berusia lima tahun. (X)
                   b)   Adiknya berusia lima tahun. (√)
                2.a)   Rumah ia beratap rumbia. (X)
                   b)   Rumahnya beratap rumbia. (√)

         9.   Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri ia sebagai pelaku dalam ayat pasif diri
               ketiga.
               Contoh:
                1. a)   Baju itu belum dijahit ia. (X)
                    b)   Baju itu belum dijahitnya. (√)
                2. a)   Rumah itu sudah dicat ia. (X)
                    b)   Rumah itu sudah dicatnya. (√)