Saturday, 1 October 2011

KATA MAJMUK MANTAP

Terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan. Bentuk-bentuk kata tersebut ialah:
1.   antarabangsa
2.   beritahu
3.   bumiputera
4.   jawatankuasa
5.   kakitangan
6.   kerjasama
7.   olahraga
8.   matahari
9.   setiausaha
10. sukarela
11. suruhanjaya
12. tandatangan
13. tanggungjawab
14. warganegara
15. pesuruhjaya

No comments:

Post a Comment